Στολή Παραλλαγής Νέου Τύπου ACU (Set)

44.90

Η Στολή Παραλλαγής Νέου Τύπου ACU είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με  την επίσημη προδιαγραφή του Ελληνικού Στρατού, του οποίου είμαστε επίσημοι προμηθευτές.

Το set (χιτώνιο – παντελόνι) αποτελείται από χιτώνιο και παντελόνι, είναι υψηλών τεχνικών προδιαγραφών και είναι κατασκευασμένο για ευκολότερη χρήση και μεγαλύτερες αντοχές. Έχει ειδική επεξεργασία ανακλαστικότητας στην εγγύς υπέρυθρη ακτινοβολία (IRR) για την ασφάλεια και την προστασία του χρήστη στην περίπτωση εντοπισμού από εχθρικές δυνάμεις.

Οι Στολές Παραλλαγής Νέου Τύπου είναι ασκήσεων-εκστρατείας και είναι σύμφωνες με τις προδιαγραφές του Ελληνικού Στρατού 2021-2022.

Εκκαθάριση
στολή παραλλαγής
Στολή Παραλλαγής Νέου Τύπου ACU (Set)